ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat tilläggsorder värd 4 miljoner kronor för leverans till Statoil ASA

Sverige, 2018-01-19 15:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

ProntoTV, som är en del av ZetaDisplay-koncernen, har tidigare annonserat att man genom samarbetspartnern BrandMaster tecknat ett ramavtal med Statoil ASA avseende leveranser av Digital Signage för internkommunikation. Avtalet som löper sedan 2016 är på 4 år, med möjlighet till förlängning, och är det hittills största avtal som ProntoTV har tecknat under sina år i branschen.

ProntoTV har nu fått en tilläggsorder på 4 miljoner kronor.

- Jag ser det som ett kvitto på att kunden är nöjd med vår leverans och vårt erbjudande. Vi har sedan tidigare byggt upp en stark position med vårt koncept för Digital Signage och kunden har genom samarbetsavtalet försäkrat sig om att ta del av den senaste tekniken med en framtidssäkrad medieplattform, säger Leif Liljebrunn CEO ZetaDisplay AB (publ).

ProntoTV är en del av svenska ZetaDisplay-koncernen, en internationell aktör inom Digital Signage. ProntoTV är Norges största och ledande leverantör av Digital Signage med mer än femton års erfarenhet i branschen och med drygt ett tjugotal anställda. Bolaget har en stark position inom detaljhandel samt en ledande position inom digital kommunikation i publika miljöer där bolaget har gjort omfattande installationer till bla Flytoget i Norge.

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har cirka 130 anställda och försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

 

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail:
leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 19 januari 2018 kl 15.10.

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan den 4 december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, med kortnamnet ZETA. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.