Georgia Ports Authority beställer åtta Konecranes BOXPORTER RMG-kranar till Mason Mega Rail Terminal i Savannah

Georgia Ports Authority (GPA) i USA har inlett Mason Mega Rail-projektet, som kommer att fördubbla lyftkapaciteten till järnvägsspåren i Port of Savannah med en miljon containrar per år. Som ett led i projektet beställde GPA i slutet av 2017 åtta Konecranes BOXPORTER RMG-kranar för den utökade omlastningen av containrar. Leveransen sker i två delar, en under andra hälften av 2019 och en under andra hälften av 2020.

Mason Mega Rail-projektet beräknas vara slutfört i slutet av 2020. Spårterminalen i Garden City kommer att slås ihop med och utvidgas till de bangårdar som i dag drivs av CSX och Norfolk Southern . I och med projektet ökar antalet järnvägsspår från åtta till 18. I terminalen kan tre kilometer långa tåg lastas och lossas med containrar, vilket snabbt ökar betjäningen av en uppsättning marknader i inlandet från Memphis till Chicago.

Konecranes RMG-kranarna är väldigt viktiga i utvidgningen av järnvägsspåren. Tack vare dem kan Port of Savannah hantera flera containrar via järnväg, med större effektivitet än tidigare”, säger GPA:s Executive Director Griff Lynch.

De beställda Konecranes BOXPORTER RMG-kranarna kommer att hantera containrar över dubbelstaplade tågvagnar på nio spår. Containrarna lastas och lossas till och från lastbilar under kranens konsol bredvid spårområdet. Kranarna kommer att utrustas med Konecranes aktiva lastkontrollsystem, som förhindrar containersvaj för maximal produktivitet vid hantering av containrar. De utrustas också med ett säkerhetssystem för körfilen (Access Lane Safety System).

Jussi Sarpio, Konecranes direktör för RMG-kranar säger: ”Georgia Ports Authority har varit en viktig kund för oss sedan början av 1990-talet. Denna order är ett ytterligare bevis på deras tillit till produktiviteten och pålitligheten hos våra containerkranar, som dagligen bevisar sin styrka i Port of Savannah.”

Mer information:
Media:
Jussi Sarpio, direktör, RMG-kranar, Konecranes
E-post: jussi.sarpio@konecranes.com eller telefon: +358 40 554 7010

Investerare:
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, Konecranes
E-post: Miikka.kinnunen@konecranes.com eller telefon: +358 20 427 2050

Detta pressmeddelande finns tillgängligt på vår webbplats www.konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 600 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).