Saga Furs Oyj:s bokslutsmaterial är publicerat

Saga Furs Oyj bokslut och verksamhetsberättelse 29.1.2018 kl. 15.45


Saga Furs Oyj:s bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 omfattande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse (på finska), bolagsstyrningsrapport samt ersättningsförklaring har i dag publicerats. Bolaget har även publicerat en rapport över hållbar utveckling (på finska och engelska). Publikationerna finns tillgängliga på bolagets nätsidor på adressen www.sagafurs.com.


SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326

www.sagafurs.com

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/43e488b4-654a-4fc8-89b6-f36c8c026106

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/32eaef67-1281-4ef5-855d-f39b5716c903