CORRECTION: HMS Networks AB: Inbjudan till telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2017

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2017 fredagen den 16 februari 2018 kl 08.00.

Samma dag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström och CFO Joakim Nideborn presenterar rapporten.

Telefonkonferensen startar kl 10.00. Information om detaljer finns på:
https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare

Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS sida för aktieägare. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 09:00 CET.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2016 uppgick till 952 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Spanien, Indien, England, Finland och Danmark. HMS har över 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf4dfdae-eee4-4f93-8315-3f405fd985eb