Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,465 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 1 baspunkter under dollarmarknadens swappränta. Över 40 investerare deltog med bud på totalt 4,4 miljarder dollar.

- Trots volatila marknader var intresset hos investerarna mycket stort, säger upplåningschef Anna Sjulander.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek USD 3,0 miljarder
Kupong 2,375 % s.a.
Förfallodatum 2021-02-15
Pris 99,741 %
Ränta 2,465 % s.a.
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta Minus 1 baspunkt
Ränteskillnad mot amerikanska staten 16,85 baspunkter
Ledarbanker Citigroup , Barclays , HSBC

Under 2018 planerar Riksgälden att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 102 miljarder kronor. Upplåningen avser refinansiering av lån som tidigare har tagits upp för Riksbankens räkning. Efter dagens dollarlån återstår drygt 14 miljarder i kronor i obligationer.

Fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Frågor besvaras av:
Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68