Details

Bond: GNMA Bond Ishares (USA bred)

Senast pris 48.23 Maxpris 50.13
Minimumpris 48.23 1 års avkastning -3.27
Detaljer
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pris
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultat per aktie
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Price/earnings-ratio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Utdelning
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Utdelnings %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Utbetalnings%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Bokfört värde
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Marknad att boka
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Kontanter per aktie
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Aktier
0
0
0
0
0
0
0
0
Börsvärde
0
0
0
0
0
0
0
0