Utdelning

Bond: GNMA Bond Ishares (USA bred)

Senast pris 48.23 Maxpris 50.13
Minimumpris 48.23 1 års avkastning -3.27
Utdelning
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Utdelning
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Utdelnings %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Utbetalnings%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0